اس ام اس و پیامک های جدید دروغ 94
loading...

آکاایران: اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴

اس ام اس دروغ , جدیدترین اس ام اس های دروغ , متن های زیبای دروغ , اس ام اس راجب دروغ ۹۴ , جملات نوین دروغ , پیامک های خفن دروغ

پیامک های جدید

آکاایران: اس ام اس و پیامک های نوین دروغ 94

عجب طعم گسی دارد دروغ هایت
وقتی به خورد گوش هایم میرود،
تمام ذهنم را جمع می کند

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

تمام انسانها فاقد استثناء دروغگو هستند،
به کسی اعتماد کن
که نتونه خوب دروغ بگه

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

عشق واژه مقدسیه الکی به (دروغ) نگو عشقم
وقتی بدونه دروغه له میشه
اگرهم ندونه الکی دلخوش میشه
دله سنگ که نیست

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس دروغ  •°•°•°•°•°•°•°

.

عشق از دوستی پرسید فرق ما با هم چیه؟
دوستی جواب داد
من آدمها رو با سلام آشنا میکنم تو با نگاه
من اونا رو با دروغ از هم جدا میکنم و تو با مرگ

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

پولم رابابت سیگاری میدهم که باصداقت نوشته سرطان زا
امابه آبمیوه نمی دهم که به دروغ نوشته صد
درصد طبیعی

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

عشق
یک دروغ برای معنا پیدا کردن
زندگی

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

تو دروغ میگویی
تا من خوشحال شوم
من احمق می شوم
تا تو دلگیر نشوی

.

°•°•°•°•°•°•°• پیامک های خفن دروغ  •°•°•°•°•°•°•°

.

به سلامتی اونی که
رفتن با حقیقت رو به موندن
با دروغ ترجیح داد

.

•°•°•°• پیامک های خفن دروغ, اس ام اس راجب دروغ گفتن,اس ام اس  •°•°•°

.

اگه دروغ اول رو بخشیدی
منتظر دروغهای بعدی باش

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

با یه دروغ شاید بشه جلو رفت
اما دیگه نمیشه به عقب برگرد

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

شیرین نمیشود
طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی

.

°•°•°•°•°•°•°• جملات نوین دروغ گفتن  •°•°•°•°•°•°•°

.

همه درست شبیه هم هستند
فقط بعضیا بهتر و باور کردنی تر دروغ می گویند

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

شنیده ام معشوقه ات شده ام
جان معشوقه ات بگو
راست است
این
دروغ قشنگ

.

°•°•°°•° دروغ, اس ام اس دروغ, متن های شاخ دروغ •°•°°•°•°

.

به ما دروغ می گفتن
دردها را بزرگ که شوید فراموش می کنید
درست این است
زندگی آن قدر درد دارد که از درد نو
درد کهنه فراموش می شود

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

طعم تلخ سیگارو دوست دارم
تلخ مثل آخرین بوسه ی لعنتی ما
تلخ مثل آخرین دروغ تو
که باز هم همو می بینیم تلخ مثل نبودنت

.

°•°•°•°•°•°•°• متن های شاخ دروغ  •°•°•°•°•°•°•°

.

دستگاه مشترک مورد نظر
از دست دوستت دارم های دروغ تو
خاموش است
لطفا دیگر تنهایش بگذار

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

تمام انسانها فاقد استثناء دروغگو هستند
به کسی اعتماد کن که نتونه خوب دروغ بگه

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

هر دو از ته دل می گوییم
من حرف هایم را تو دروغ هایت را

.

°•°•°•°•°•°•°• اس ام اس و پیامک های نوین دروغ ۹۴  •°•°•°•°•°•°•°

.

شکسپیر می گوید
بدترین گناه این است
که به کسی که تو را راستگو می پندارد دروغ بگویی

.

اس ام اس دروغ , جدیدترین اس ام اس های دروغ , متن های زیبای دروغ , اس ام اس راجب دروغ ۹۴ , جملات نوین دروغ , پیامک های خفن دروغ.

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکاایران
تبلیغات