جدیدترین اس ام اس های درآغوش گرفتن - آکا
اس ام اس های

آکاایران: جدیدترین اس ام اس های درآغوش گرفتن

آکاایران: جدیدترین اس ام اس های درآغوش گرفتن

اس ام اس اغوش بی منت
بعضی وقتها
کسی در زندگیت هست !
که اصلا لازم نیست تو را در آغوش بگیرد !
فقط با کلام گرمش  بدون حتی دیدنت
بدون حتی گرفتن دستانت  می تواند !
قلبت را بوسه باران کند  .

 

°

°

°

°

°

 

به گزارش آکاایران: اس ام اس اغوش عاشقانه من

خواستند بوسه و آغوش را از عشق بگیرند  عشق را از بوسه و آغوش گرفتند.

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش امن

آغوش تو !

تنها دروازه ایست

که برای فتحش !

باید اول تسلیم شد.

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش بی منت عاشقانه

حریم آغوش مرد دوست داشتنیم جای رزم و ناز و نیاز مـن است و بر غیر احازه ی ورود نه

که کشور عشق من مرزی بس امن داشت و مرزبانی بس غیرتی .

°

°

°

°

°

اس ام اس های اغوش من

آغوش تو مترادف امنیت است  !

آغوش تو ترس های مرا می بلعد

آغوش تو یعنی پایان سردرد ها  !

یعنی آغـاز عاشقانه ترین رخوت ها

آغوش تو یعنی من خوبم.

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش من

پای درخت سیب

تو چیدی و من پیچیدم ؛ !

تو سیب را !

من نسخه ی آغوش تو را .

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش من

میروم تا در آغوش خاک قرار گیرم   و تمام خاطـراتمان را به خاک بسپارم !

چون دیگر بعد تو پناهی بهتر از آغوش خاک ندارم .

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش امن و بی منت عاشقانه من

میخواهم آنقدر خودم را در افکارم و در خاطراتت غرق کنم که دیوانه

شوم تا تو بیایی و مرا در آغوش بگیـری و آرام بگویی  روانیتم  روانی .

°

°

°

°

°

لب به لب حـال خراب و هی شراب و شعر ناب

بعد این مستی چه می چسبد؟ !

در آغوش تو خواب.

°

°

°

°

°

اس ام اس اغوش امن

در آغوشش عطرش را بو نکن

بعد ها

همآن عطر !

درجآی دیگر ویرانت می کند.

 

 

 

.

منبع :gahar.ir

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکاایران
تبلیغات