اس ام اس و پیامک های عاشقانه غمگین دی ماه

آکاایران: اس ام اس و پیامک های عاشقانه غمگین دی ماه

اس ام اس و پیامک های عاشقانه غمگین دی ماه

پیامک های عاشقانه غمگین

آکاایران: اس ام اس و پیامک های عاشقانه غمگین دی ماه

به گزارش آکاایران: همیشه ســـکوتم به معنای پـــــیروزی نیـــــــــست
گاهی سکوت میکنـم تا بفهمی چه بی صـدا باختی

اس ام اس عاشقانه

بزرگـترین موفقیت زندگی ام این بوده
که با چشـــــم های خودم ببیــــــــــنم
که چه طور فراموشــــــــم می کنند

اس ام اس عاشقانه

نردبامـی که به اندازه ی دلتنگی من قد بکشید
پشـــــــت دیوار کســـــــــــــــــی یافت نشد
تکیه بر حــسرت خود خواهم زد

اس ام اس عاشقانه

افتاب پنجره را می شناسد حتی اگر بسـته باشد
مهتاب به دیدارم می آید حتی اگر خســته باشد
دل هوای تو مـی کند حــتی اگر شکســته باشد

اس ام اس عاشقانه

دل من پشـت سرت کاسـه آبی شد و ریخت
کِی شود پیش قدم های تو اســفند شوم

اس ام اس عاشقانه

وقتی فهمـید میـــــخوامش خندید و رفت
التماس رو تو چــــــــشام دید و رفت
با تمام خوبـــــیهام اون بــــــــی وفا
رنگ غم تو چشـــام پاشیدو رفت

اس ام اس عاشقانه

برای رســــیدن به تو آنقدر دویـــــدم که
دیگر برای همــــــــراه شــــــدن با تو
نفســــــــــی برایـــم باقــی نـــــماند
و مـــــــــن از تــــــــو جا مـاندم
آخــــــــــه بی وفــــــــــــــــایی
یه ذره برام صـبر میکردی
تا نفـــسم چـــــاق شـــود

اس ام اس عاشقانه

همـانند پلی بودم برای عبورت
به فـکر تخریـب من نباش
رسیدی دسـت تکان بده
من خود فرو مـیریزم

اس ام اس عاشقانه

باید بازیــــــــــــــــــــــــــــگر شـــــــــوم
آرامـــــــــــــــــــــــــــش را بازی کنـــــــم
باز باید خنده را به زور بر لبـهایم بنـشانم
باز باید مواظب اشـــــــــــــــک هایم باشم
باز همان تـــــــظاهر همیشــــــــــــــــگی
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــوبــــم

اس ام اس عاشقانه غمگین سری جدید

منبع :


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکاایران
تبلیغات