اس ام اس سربازی

***

از آن روزی که سربازی به پا شد-ستم بر ما نشد بر دخـــتران شد

بسوزد آن که سر بازی به پا کرد-تمام دخـــتران را چشم به راه کرد

اس ام اس سربازی,اس ام اس سربازی رفتن,اس ام اس سربازی غمگین 

هر روز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

تا چهل چراغ پادگان روشن میشه

سر دیگ عدسی غوغا میشه

توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس

بخورم ، نخورم گرسنه می مونم

قدر آش ننم رو حالا می دونم

اس ام اس سربازی,اس ام اس سربازی رفتن,اس ام اس سربازی غمگین

سر پستم رسیدم خوابم آمد - محبت های مادر یادم آمد

نوشتم نامه ای با برگ چایی - کلاغ پر میروم مادر کجایی

نوشتم نامه ای با برگ انگور - جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

اس ام اس سربازی,اس ام اس سربازی رفتن,اس ام اس سربازی غمگین

به صف کردند تراشیدند سرم را

لباس ارتشی کردند تنم را

الهی خیر نبینی سر گروهبان

که امشب کردی تو مرا نگهبان

اس ام اس سربازی,اس ام اس سربازی رفتن,اس ام اس سربازی غمگین

یارو سربازیش تموم میشه، وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن، نگاه میکنه میگه: ای بابا، من که ازینا چهارتا دارم! ...

اس ام اس سربازی,اس ام اس سربازی رفتن,اس ام اس سربازی غمگین

آکاایران: به سربازی روم با کوله پوشتی

به دستم داده اند یک نان خشکی

به خط کردن تراشیدم سرم را

لباس ارتشی کردن تنم را

لباس ارتشی رنگ زمین است

سزای هر جوان آخر همین است

اس ام اس سربازی,اس ام اس سربازی رفتن,اس ام اس سربازی غمگین

به عضنفر میگن چرا میری سربازی؟ میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش

اس ام اس سربازی,اس ام اس سربازی رفتن,اس ام اس سربازی غمگین

پدرم گفت که در دوره ی سربازی و دوری ز پدر،

مادر و آدم شدن و ساچمه پلو خوردن بسیار، شود هر پسر بی هنری مرد

و دگر لوس و ننر بودن انسان بشود در

اس ام اس سربازی,اس ام اس سربازی رفتن,اس ام اس سربازی غمگین

بسوزد آنکه سربازی بنا کرد تو را از من مرا از تو جدا کرد

گروهبانان مرا بیچاره کردند لـــ ـباس شخصی ام را پاره کردند

به خط کردند تراشیدند سرم را لباس آش خوری کردند تنم را

اس ام اس سربازی,اس ام اس سربازی رفتن,اس ام اس سربازی غمگین

دانشگاه چیست ؟
سرزمینی است که پسرا برای فرار از سربازی و دخترا برای پیدا کردن شوهر به آن پناه میبرند
و این وسط حالا یه چند خط درسم میخونن…

اس ام اس سربازی,اس ام اس سربازی رفتن,اس ام اس سربازی غمگین

یه روز غضنفر میره سربازی

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

دنبال چی میگردی نیستش!رفته سربازی

اس ام اس سربازی,اس ام اس سربازی رفتن,اس ام اس سربازی غمگین

به دخترعموم که چهار ساله میگم سه روز دیگه میرم سربازی میگه تو خودت خری واسه چی میخای بری خربازی…

گردآوری: بخش طنز و سرگرمی آکاایران