اس ام اس روز دانش آموز

1
1

اس ام اس روز دانش آموز، اس ام اس تبریک روز دانش آموز

در این بخش از سایت آکاایران پیامک های روز دانش آموز را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

 اس ام اس روز دانش آموز

***

در کشور ما نور خدا هادی فضل است
وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
با آن که همه روز و همه مکتب علم است
لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز
روز دانش آموز مبارک 

*******اس ام اس برای روز دانش آموز*******

هرکسی در جستجوی دانش است
اجر او تا منزلش در زایش است
او قدم هایش در راه خداست
علم نافع مایه ی آرامش است
روز دانش آموز مبارک 

*******اس ام اس روز دانش آموز******* 

شعار جدید روز دانش آموز !
ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !

*******آکاایران: اس ام  اس تبریک روز دانش آموز******* 

روز به ذلت کشیدن استکبار جهانی
توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک 

*******پیامک تبریک روز دانش آموز******* 

از ستم جبر به جان آمدم
از غم املا به فغان آمدم
خسته شدم بنده ز جغرافیا
هم ز اروپا و هم از آسیا
من چه کنم آب و هوایش بد است
یا که فلان رود به رویش سد است؟
یا که فلان چشمه فلان جا بود
رقص کنان راهی دریا بود؟
این که نشد آب و نشد نان من
نمره بده نمره بده جان من
نمره ی بیست تو بود دلپذیر
بنده فدای تو شوم ای دبیر

*******پیامک روز دانش آموز*******

اختر و ماهی فروزانی محصل
تو آن جوایا ی عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل
همان خــورشید تابانی محصل 

*******اس ام اس روز دانش آموز*******

در مدرسه از نشاط من کم کردند
از فرصت ارتباط من کم کردند
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم
از نمره ی انضباط ما کم کردند

*******اس ام  مخصوص روز دانش آموز*******

به به شده امروز چه پرشور و دل افروز چون حفظ شده حرمت و وجهه  دانش آموز
هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

*******اس ام اس روز دانش آموز******* 

این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز
هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

گردآوری: بخش سرگرمی آکاایران 

اس ام اس روز دانش آموز، اس ام اس تبریک روز دانش آموز گردآوری توسط بخش smsاس ام اس،پیامک سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات