لاغری

  • تعبیر خواب لاغری

    تعبیر خواب لاغری اگر لاغر شد نقصان مال بود. اگر دید با لاغریضعف داشت و رویش زرد بود غم و بیماریبود.

1
تبلیغات