شمامه

  • تعبیر خواب درخت شمامه

    تعبیر خواب درخت شمامهدلیل کند بر مردی تیز دولت و محتشم، لکن زود هلاک شود. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار اس

1
تبلیغات