تعبیر خواب گیلاس ابن سیرین

  • تعبیر خواب گیلاس

    گیلاسگیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیر ی ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها

1
تبلیغات