تعبیر خواب قیچی شکسته

  • تعبیر خواب قیچی

    تعبیر خواب قیچیقیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز و تفر

1
تبلیغات