تعبیر خواب شب سوم ماه

  • تعبیر خواب ماه - مه

    تعبیر خواب ماه - مه یوسف نبی می فرماید : [یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب ] یازده ستاره را با خورشید و

1
تبلیغات