تعبیر خواب آفتابه

  • تعبیر خواب آفتابه

    تعبیر خواب آفتابهدر قدیم که برده داری مرسوم بود و افراد متمکن کنیز و غلام نگهداری می کردند آفتابه به کنیز و غلام و بیشتر به کنیز

1
تبلیغات