تاویل خواب شاسی

  • تعبیر خواب شاسی

    تعبیر خواب شاسیاسکلت و بدنه هر دستگاهی را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکیل یافته باشد شاسی می نامند. شاسی کلمه ای است که از زبان

1
تبلیغات