روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زوبین - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زوبین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زوبینstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر سی یند زوبین ر ست اشت ز ز زوبین یچ سلاح یگر داشت، لیل ه رزند ابد. گر یند ا زوبین سلاحهای یگر اشت، لیل ه و ا ز پادشاه یر نفعت سد ر شمن فر ابد. ابرمغربی وید: گر سی یند زوبین ر ست اشت ه ز ز زوبین یچ سلاح یگر داشت، لیل ه ورا رزندی ید. گر یند ه سی زوبین ی انداخت، لیل ه ن ا سخن د وید. گر ین سی ه زوبین جروح رد، لیل ه ر سانی هتان ندد.p> <p>حمدبن سیرین وید: زنجبیل ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر غم ندوه ست وردن ن لیل ر ضرت زیان ند عضی زمعبران ویند: وردن زنجبیل ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر صومت فتگو ند وردن زنجبیل ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی یز ی فع ود.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات