روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عزل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب عزل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب عزل

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که پیری معروف از کار عزل شد، دلیل بر نقصان او بود. اگر این خواب را جوانی بیند، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که بزرگی را از کاری عزل کردند، دلیل بر ضعف دین او است و باید توبه کند.

اخبار اکاایران

تبلیغات