روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

زهره - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد زهره ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زهرهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: زهره ردم ا گر سی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه ی ورد، لیل ه شم ردم رو ورد. گر یند ه زهره دان یخورد، لیل ه دخوی شمناک ود سازگاری کند. ابرمغربی وید: گر یند تن و ه زهره ردمان لوده د، لیل ه زار ردم وید. گر یند تنش ه زهره هارپایان لوده د، لیل ه باسِ رام پوشد.p> <p>حمدبن سیرین وید: زنجبیل ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر غم ندوه ست وردن ن لیل ر ضرت زیان ند عضی زمعبران ویند: وردن زنجبیل ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر صومت فتگو ند وردن زنجبیل ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی یز ی فع ود.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات