روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زبرجد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زبرجد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زبرجدstrong>span><br /><br /><span id="ctl00_CP1_lblMeaning1" class="RTL"><span>حمدبن سیرین وید: زبرجد ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل رخیر نفعت ند، گر یند زبرجد ز ی ایع شت، لیل ه الش قصان ابد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن زبرجد ر سه ه ست، ول: رمی. وم: نفعت. سوم: ال.span>span>p> <p>حمدبن سیرین وید: زنجبیل ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر غم ندوه ست وردن ن لیل ر ضرت زیان ند عضی زمعبران ویند: وردن زنجبیل ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر صومت فتگو ند وردن زنجبیل ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی یز ی فع ود.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات