روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب توبه کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب توبه کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب توبه کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند توبه نمود، دلیل که از همه گناه و معصیت پشیمان شود و کردار نیکو کند، که در آن خوشنودی خدای تعالی است و دست از دنیا بدارد و طلب آخرت کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: توبه کردن در خواب ، بر چهار وجه است. اول: پشیمانی از گناه. دوم: رضای خدا. سوم: راه آخرت. چهارم: سعادت. 

http://www.akairan.com/

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب توبه کردن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

توبه کردن از زورگیری , شعرسازگار توبه کردن , تعبه کردم , توبه کزدن , توبه كردن

تعبیر خواب توبه کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات