روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تتماج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تتماج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب تتماج

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند تتماج به گوشت بره یا گوشت گوسفند و ماست شیرین میخورد، دلیل که به قدر آن از مردم سپاهی وی را منفعت وخیر رسد.... 
اگر بیند با گوشت گاو یا با گوشت خرگوش و کشک و ماست ترش میخورد، دلیل که منفعت اندک از مردم سفله دون بدو رسد. جابرمغربی گوید: تتماج با گوشت خرگوش یا چیزی ترش، دلیل بر غم و اندوه است. 

http://www.akairan.com/
تعبیر خواب تتماج گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات