روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عطاری کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب عطاری کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب عطاری کردن


محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در خواب عطاری می کرد، دلیل که مردم شکوه آن گویند، اگر بیند که با عطار دوست و آشنا شد، دلیل است که مردم در سخاوت نام او برند

تبلیغات