روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تره دوغ - تعبیر خواب

تعبیر خواب تره دوغ

محمدبن سیرین گوید: خوردن تره دوغ به خواب ، دلیل بر غم و اندوه کند. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات