روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تربد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تربد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب تربد

محمدبن سیرین گوید: تربد درخواب دیدن، دلیل بر غم و اندیشه کند. اگر بیند خورد، دلیل بر زیان مال کند، به قدر آن که خورده بود. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات