روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تندیس ها - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تندیس ها ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب تندیس ها

محمد بن سیرین گوید: تندیس ها که سایه آن بر زمین افتد، چون به خواب بیند غم و اندوه است، خاصه که به گونه سیاه بیند و آن چه در دیوار نگاشته بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تندیس ها درخواب بر سه وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: نقصان قدر و جاه. سوم: بی امانتی در کارها. 

http://www.akairan.com/
تعبیر خواب تندیس ها گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات