روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تفشله - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تفشله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب تفشله

بدان که تفشله به فارسی عدس پخته است. اگر کسی آن را در خواب بیند، دلیل بر غم و اندوه کند. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند تفشله همی خورد، دلیل که غم و اندوه خورد، یااو را با کسی خصومت افتد و بدان سبب رنجور شود و علی الجمله در تفلشه خوردن، هیچ خیر و منفعت نباشد. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات