روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عصیده - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب عصیده ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب عصیده


نوعی است از حلواها و بهترین آن، آن است که زعفران در وی نباشد ودیدن وی به خواب ،دلیل بر مال است که به زحمت حاصل کند. اگر بیند که کسی لقمه عصیده در دهان او گذاشت، دلیل است که سخنی خوش شنود.

اخبار اکاایران

تبلیغات