روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره زخرف - تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره زخرف

اگر دید سوره زخرف می خواند، دلیل است نماز و طاعت کند و راست قول و خوب احوال بود.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران