روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الطلاق - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الطلاق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الطلاق

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره طلاق می خواند، دلیل که با زن گفتگو کند. ابراهیم کرمانی گوید: سیرت خود را نگاه دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: لجاج با اهلِ خویش کند.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات