روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره التکاثر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره التکاثر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره التکاثر

اگر بیند سوره تکاثر می خواند، دلیل که زیارت گروه صالحان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: او را از تجارت، خیر و نیکی زیاده شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات