روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره التغابن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره التغابن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره التغابن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره تغابن میخواند، دلیل که صدقات بسیار کند. ابراهیم کرمانی گوید: ضعفا را دستگیری کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مستقیم الحال گردد و قول راست دارد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سوره التغابن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سوره تقابن

تعبیر خواب سوره التغابن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات