روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الصافات - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الصافات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سوره لصافاتstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند ه سوره صافات ی واند، لیل ست ه ز ق تعالی، یانت ین ابد. براهیم رمانی وید: مانت لق گاه ارد. ضرت مام عفر صادق رماید: و ا رزند صالح ید.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات