روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القصص - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره القصص ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره القصص

اگر کسی بیند که سوره قصص می خواند، دلیل که مال و نعمت یابد و به ذکر حق تعالی مشغول شود. ابراهیم کرمانی گوید: پیوسته در راه دین و صلاح کوشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مال بسیار حاصل کند.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات