روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القریش - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره القریش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره القریش

اگر بیند این سوره قریش می خواند، دلیل که از ترس ایمن شود. ابراهیم کرمانی گوید: کسی را نصیحت کند به راه دین. حضرت امام جعفر صادق فرماید: با خلق احسان نماید و او را دوست دارند.

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات