روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القارعه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره القارعه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره القارعه

اگر بیند سوره القارعه می خواند، دلیل که ترازوی اعمال او از کردار نیک گران گردد. ابراهیم کرمانی گوید: درکار خویش متحیر شود و عاقبت به صلاح بازآید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مردمان او گرامی دارند.

اخبار اکاایران

تبلیغات