روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره لقمان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره لقمان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره لقمان

 اگر دید سوره لقمان می خواند، دلیل است عابد و عالم عاقل گردد. ابراهیم کرمانی گوید: دین و دیانت ورزد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خلایق از علم و حکمتِ او بهره یابند.

اخبار اکاایران

تبلیغات