روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره القلم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره القلم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سوره لقلمstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند ه سوره ون لقلم ی واند، لیل ند ه یرات صدقات ا وست ارد. براهیم رمانی وید: ا مه س یرات حسان ند. ضرت مام عفر صادق رماید: دای تعالی و ا علم صاحت وزی ند.p>

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات