روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره القدر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب

سوره القدرمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند

سوره قدر

می خواند، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد. ابراهیم کرمانی گوید: عمرش دراز شود و مرادها بیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاه و قدرش عالی شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سوره القدر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

انا انزالناه فی لیله القدر , تعبیر خواب سوره قدر , إِنَّا أَنزَلْنَاهُ , سوره انا انزالناه , سوره قدر با معنی , سوره انا انزلناه , تفسیر سوره قدر , سوره انزلنا , سوره ی قدر

تعبیر خواب سوره القدر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات