روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره النساء - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره النساء ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره النساء

محمدبن سیرین گوید: هرکه سوره نساء در خواب خواند، دلیل که میراث یابد و خویشان و اهل بیت او بسیار گردند. ابراهیم کرمانی گوید: مال و رفعت یابند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حاجتهای او روا شود و از خویشان ارث یابد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سوره النساء شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سوره نسا با ترجمه , سورة نساء , سوره نساء

تعبیر خواب سوره النساء گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات