روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره النجم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره النجم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره النجم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند

سوره نجم

می خواند، دلیل است حق تعالی دِرِ رحمت به روی او گشاده گرداند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سوره نجم می خواند، بر دشمن ظفر یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند سوره نجم می خواند، حق تعالی او را پسری صالح و خوب دهد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سوره النجم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب سوره النجم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات