روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره النباء - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره النباء ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره النباء

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نبأ می خواند، دلیل ترس کار بود. ابراهیم کرمانی گوید: کارش بزرگ شود و نامش بلند گردد.

اخبار اکاایران

تبلیغات