روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المزمل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره المزمل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره المزمل

محمدبن سیرین گوید: اگر ببیند سوره المزمل می خواند، دلیل است به شب نماز را دوست دارد. ابراهیم کرمانی گوید: به شب طاعت را زنده دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: توفیق طاعت و عبادت یابد.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات