روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المومنون - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره المومنون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره المومنون

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره مومنون می خواند، دلیل که با مومنان در بهشت شود. ابراهیم کرمانی گوید:فضل و درجات یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: امانتش قوی بود وسیرتِ خوب اختیار کند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سوره المومنون شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سوره المومنون , نام سوره مومن

تعبیر خواب سوره المومنون گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات