روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره المدثر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره المدثر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره المدثر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره المدثر می خواند، دلیل است عمل صالح کند و بدی کسی را در دل نگاه ندارد. ابراهیم کرمانی گوید: در کار راستی نگاه دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سیرت و راه راست جوید.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات