روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره اللیل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره اللیل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره اللیل

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره لیل می خواند، دلیل که سائلان را منع نکند و زکوة مال دهد. ابراهیم کرمانی گوید: خدای تعالی او را توفیق دهد.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات