روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الجاثیه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الجاثیه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سوره لجاثیهstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر ید سوره اثیه ا ی واند، لیل ست ر توبه وشد ه دای تعالی از ردد. براهیم رمانی وید: ست ز نیا دارد ز ناه پشیمان ردد. ضرت مام عفر صادق رماید: گر دکردار اشد، ز ناهان توبه ماید ه ق تعالی ازگردد.p>

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات