روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الهمزه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الهمزه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الهمزه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره همزه می خواند، دلیل که سخن بسیار گوید و نزد مردمان روشناس شود. ابراهیم کرمانی گوید: حریص شود به مال این جهان و از عاقبت نیندیشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دست او فتحی برآید و بر دشمن قهر کند.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات