روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الحجر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الحجر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الحجر

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره حجر می خواند، نزد حق تعالی پسندیده بود. ابراهیم کرمانی گوید: هر امیدی که دارد بیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاهش پیش خلق بیفزاید.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سوره الحجر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سوره حجر مرسلون

تعبیر خواب سوره الحجر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات