روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الفرقان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الفرقان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الفرقان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند

سوره فرقان

میخواند، دلیل که راستیِ خلق را از باطل جدا کند. ابراهیم کرمانی گوید: با خلق منصف و دادگر شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از طرف باطل به طرف حق گراید.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سوره الفرقان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب سوره الفرقان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات