روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره الذاریات - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره الذاریات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره الذاریات

محمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره الذاریات می خواند، دلیل که حق تعالی او را توفیق دهد، به کارهای صالح. ابراهیم کرمانی گوید: کارهای دشوار بر وی آسان گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی او را صلاحیت بخشد و از کشت و زرع بهره مند شود.

تعبیر خواب سوره الذاریات گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات