روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره هود - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره هود ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره هود

 محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره هود می خواند، دلیل که سفر بسیار کن و در جوانی زحمت و جور بسیار کشد و سرانجام کام دل یابد. ابراهیم کرمانی گوید: در برابر زحمتی که کشیده، بزرگی یابد و با امانت بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: راست قول و با امانت بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سوره هود شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سورة هود , سوره هود

تعبیر خواب سوره هود گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات