روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره عبس - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره عبس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب

سوره عبسمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره عبس می خواند، دلیل که روی بر مردم ترش کند. ابراهیم کرمانی گوید: روزه بسیار دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: با ضعیفان خیرات کند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سوره عبس شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

روخوانی سوره عبس

تعبیر خواب سوره عبس گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات