روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بنی اسرائیل می خواند، دلیل که نزد حق تعالی و نزد خلق، جاه و منزلت یابد و مومن و ترس کار باشد. ابراهیم کرمانی گوید: بر دشمن ظفر یابد و به کام دل برسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دینش درست و اعتقادش پاک بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات